PhDr. Petr Juřina, narozen 14. prosince 1967 v Praze
1986 – 1992 studium klasické archeologie a historie na FF UK zakončené diplomovou prací na téma: „Ikonografie a styl zobrazení koně v předantických a okrajových kulturách starověkého světa“
1992 studijní pobyt - Ústav pro klasická studia AV ČR
1993 studijní pobyt - Central European University (Art history department)
1993 dokumentátor na archeologickém výzkumu
1994 - 1995 interní doktorand na ÚKS AV ČR
1995 - 2001 archeolog společnosti Archaia
2000 - 2001 archeolog Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti (část.)
2001 - dosud vedoucí archeolog společnosti Archaia
Specializace: Kulturní vztahy mezi antickými oblastmi a pravěkou střední Evropou, tradice antiky, dějiny astronomie (od r. 1986 externí spolupracovník Štefánikovy hvězdárny na Petříně),
archeologie středověkého a novověkého města.
Studijní pobyty a účast na projektech:
V sezónách 1987- 1993 - spolupráce na universitním výzkumu římské vojenské stanice - Mušov.
1989- účast při výzkumu římsko-provinciálního sídliště Arae Flaviae - Rotweil (SRN).
1990 – 1993 - spolupráce na výzkumu římsko-provinciálního hlavního města Carnuntum - Petronel (Rakousko).
V období 1993 - 1996 účastníkem česká expedice na výzkumu řeckého emporia Vetren -Pistiros ve střední Thrákii (Grantový projekt University Karlovy ve spolupráci s Bulharskou AV).
Výběrová bibliografie:
1994: Antická krajina ve středním Podunají, Dějiny a současnost 4, (spoluautor - Musil, J.)
1995 – 98: Všeobecná encyklopedie I - IV. - hesla z oboru klasická archeologie,
(spoluautoři - Musil, J., Ondřejová, I.),
1996: Lamps from Pistiros, Pistiros I. - Excavations and Studies,
1997: 500 let města Buštěhradu, (spoluautor - Stejskalová, D.)
1999: Antické dědictví nad našimi hlavami, Auriga - ZJKF 41,
2001: Nové hledání Canburgu. Po kolikáté již?,
Archeologie ve středních Čechách 5/2, 561-564
2001: Barokní opevnění Prahy jako významná archeologická památka,
Sborník k 90. narozeninám Dobroslava Líbala
2002: Zjišťovací výzkumy a nově zachycená sídliště z období zemědělského pravěku na území Prahy 5, Archeologie ve středních Čechách 6, 2002,
2002: Předlokační osídlení v okolí kostela sv. Klimenta v Praze na Novém Městě, Archeologie ve středních Čechách 6, 2002, v tisku.
     
Mgr. Jiří Valkony, narozen: 13. 9. 1971 v Českém Krumlově
1993 – 1995: studium archivnictví na FF UP v Olomouci
1995 – 1998: zaměstnanec archeologického oddělení JčM v Českých Budějovicích
1998 – 2000: magisterské studium archeologie na FHS ZČU v Plzni ukončené diplomovou prací "Zástavba středověkých parcel v Českých Budějovicích"
Od r. 2003 pracuje jako archeolog ve společnosti Archaia
Specializace: archeolog středověku, zejména archeologie středověkých měst.