Pro velký úspěch v předešlých letech bude občanské sdružení ARCHAIA pořádat i o letošních prázdninách akci týden experimentální archeologie. Tábor je určen především dětem a mládeži se zájmem o minulost zůstávajících o letních prázdninách v Praze.
 

ARCHEOLOGIE  JAKO DETEKTIVKA

25. – 29. 8. 2003

Prázdninový týden jako archeologové mohou strávit děti od 10-16 let se zájmem o archeologii a historii. Program probíhá od pondělí do pátku od 8.00 do 16.30 hodin v Archeologickém parku Liboc. Týden je zaměřen na zážitkovou prezentaci archeologie, v níž se děti stávají aktivními účastníky (archeologické výkopy a dokumentace, rekonstrukce keramiky, oděvu i obydlí).

Cena: 960 Kč

 
Týdny experimentální archeologie v roce 2001

 

Léto bylo v archeologickém parku věnováno zejména pražským dětem, které z jakéhokoliv důvodu zůstaly v Praze. Sdružení Archaia připravilo tentokrát tři turnusy Týdnů experimentální archeologie. Každý týden se zaměřil na jiný druh aktivity.
První týden s názvem „Archeologie a experiment v archeologii“ byl nejodbornější a byl věnován pravěku. Účastníci nejprve navštívili záchranný archeologický výzkum v Miškovicích a prohlédli si skutečný výzkum pravěkých hrobů s bohatou hrobovou výbavou. To co viděli na výzkumu si pak celé vyzkoušeli v archeologickém parku: prozkoumali a zdokumentovali cvičný hrob, utřídili, očistili, slepili a následně zrekonstruovali všechny nálezy. Vyvrcholením týdne pak byla rekonstrukce života člověka, jehož pohřeb podrobili výzkumu se zvláštním zřetelem na ty činnosti, které vedly ke zrodu předmětů odhalených ve zkoumaném hrobu.

Druhý týden nesl název „Keramika našich předků“ . Děti se seznámily s vývojem keramických technik a tvarů v průběhu století a tisíciletí, ale i s odlišnostmi regionálními. Vyzkoušely si vytvářet keramické nádoby v ruce, jak bylo zvykem v pravěkých obdobích, stejně tak na rekonstrukci středověkého hrnčířského kruhu si zkoušely točit keramiku středověkou a následně ji zdobit radýlkem. Středověk byl zastoupen ještě výrobou reliéfně zdobených keramických kamnových kachlů. Účastníci Týdne si sami navrhli motiv, vyrobili si formu a v ní pak vytvořili keramický kachel. Při výrobě a dekorování zoomorfních nádob autentickými postupy účastníci zabrousili až do starověkého Mexika. Třetí a poslední týden byl věnován středověkému odívání. Analogicky k populárnímu „Krtečkovi“ byl mladým účastníkům prezentován proces „Jak oděv ve středověku vznikal“. Děti si vyzkoušeli předení. tkaní, šití i barvení látek přírodními mořidly (bezinky, ořechové listí, kopřivy). Aby mohly všechny najednou tkát musely si děti samy nejprve vyrobit vlastní vertikální tkalcovský stav. Vlastnoručně vyrobené oděvy si účastníci následně opatřili všelikými doplňky: koženými měšci, keramickými korálky a knoflíky, kovovými aplikacemi i šperky. Zejména si však vlastní oděv ozdobily středověkými dekory pomocí autenticky středověké techniky dekorace – potiskem přes šablony.
Týdny experimentální archeologie v roce 2000
Již druhým rokem pořádalo občanské sdružení ARCHAIA akci Týden experimentální archeologie pro pražské děti, které z nějakého důvodu trávily prázdniny v Praze. Pro velký zájem se oproti roku 1999 konaly tři termíny. Pro děti byl připraven pestrý a zajímavý program, který je seznámil jednak s prací archeologa v terénu i v laboratoři, jednak s životem středověkého člověka. V areálu parku byla například nainstalována maketa keltského kostrového pohřbu - plastová kostra byla vybavena replikami keltských šperků a ozdob, ke kostře byly přidány repliky keramických nádob jako milodary.
Děti hrob za asistence archeologa odborně odkryly, zdokumentovaly a následně kosti a nálezy umyly. Rozbité keramické nádoby pak pod dohledem odborníka slepily v celek. Park je též vybaven četnými replikami středověkých výrobních nástrojů, jako jsou tkalcovské stavy, tesařské nástroje, hrnčířský kruh a další. Práce s nimi děti velmi bavila, dívky zejména tkaní na horizontálním i vertikálním stavu i za pomocí tzv. karetek, kluky pak určitě tesání.
Všichni si také se zájmem zkoušeli vyrobit na kruhu keramickou nádobu a mnohým se povedla docela pěkná mistička. Nově si děti letos vyzkoušely výrobu a použití gotických šablon. Tyto šablony ve středověku sloužily zejména k dekorování dřevěných skříní a trámoví, kde imitovaly řezbářské vzory. V našich podmínkách jsme zvolili dekoraci stěn v učebně a na rozdíl od gotických umělců a řemeslníků jsme užili pestré barvy. Výsledek se líbil nejen dětem, ale i jejich rodičům a příležitostným návštěvám z redakcí různých periodik. Poslední den týdne se pak děti podílely na přípravě středověkého pokrmu - máslové polévky či kuřete se švestkovou omáčkou - a jako zákusek jsme smažili sladké šišky s hrozinkami, které si děti s radostí vzali i domů. Odpoledne potom děti oblečené do středověkých oblečků provedly své rodiče celým parkem a ukázaly jim, co se všechno v průběhu týdne naučily. Celkem se těchto třech běhů zúčastnilo 29 dětí ve věku od 9 do 14 let.