Klub mladých archeologů je zaměřen především na experimentální archeologii. Součástí jeho činnosti je zkouška pravěkých a středověkých výrobních postupů na replikách zařízení v parku (tkaní na tkalcovských stavech, výroba keramiky, tesání). Dále jsou to praktická zkouška práce archeologa - výzkum makety kostrového hrobu, dokumentace a konzervace nálezů, kreslení střepů, příležitostně přednášky z oboru apod.. Velice oblíbené jsou vlastivědné vycházky po Praze, exkurze na archeologické výzkumy, příležitostně i exkurze na archeologické lokality v ČR a zahraničí.
Přihlášení je možné buď každé pondělí přímo na schůzce klubu v Archeologickém parku, nebo na níže uvedené adrese společnosti Archaia.

Termín: Klub se koná každé pondělí od 15.00 do 17.00 hod. v areálu Archeologického parku v Liboci a jsou určeny dětem a mládeži ve věku 10 - 15 let.