"Sedm dní ve středověku" prožili účastníci tábora experimentální archeologie, který o prázdninách v roce 2000 po sedmé a také naposledy pořádala společnost Archaia ve Středisku experimentální archeologie Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou v Orlických horách. Děti a mládež ve věku 10 až 19 let si během pobytu a atraktivním prostředí zkoušejí nejrůznější činnosti ze života středověkého člověka. Tak například letos jsme tkali na destičkových stávcích (tzv. karetkách), šili kožené měšce, modelovali drobné předměty z keramické hlíny, vyráběli měděné šperky či pletli ošatky. Největší úspěch měl tisk na textil pomocí gotických šablon. Nechyběly hry ani výlet. Dobovou atmosféru po celý týden dotvářel lněný oděv a středověká krmě.