Program je zajímavým doplněním výuky vlastivědy, dějepisu, výtvarné výchovy apod. a vede též ke zvyšování manuálních dovedností. Představíme Vám experimentální archeologii a archeologii jako historickou disciplinu. Žáci a studenti jsou rozděleni do 3 – 4 pracovních skupin, které se střídají na jednotlivých stanovištích. Získané informace si návštěvníci prakticky vyzkouší.


Program se skládá z následujících bloků: 
Archeologie a dnešek

 

Keramika v pravěku a středověku

 
Středověká textilní výroba
   

 

Středověké stavební techniky


Termín: podzim 2003

Doba trvání programu: cca 2 hodiny

Minimální počet je 15 a maximální počet účastníků programu je 30.

Program je nutno objednat písemně, telefonem, faxem nebo e-mailem alespoň 1 týden předem.

Praktické doporučení: pracovní oděv s sebou, činnosti probíhají především pod širým nebem.