Naše společnost provádí:
  • záchranné a předstihové archeologické výzkumy na celém území ČR
  • zjišťovací archeologické výzkumy spojené s vyhodnocením rizik ohrožení archeologických památek na konkrétním pozemku či na určitém území (např. ohrožení stavebním záměrem, územním plánem atd.)
  • sběr a vyhodnocení informací o archeologických nálezech a lokalitách pro posouzení vlivů staveb na životní prostředí (tzv. EIA)
  • stavebně - historické průzkumy, jsou-li v přímé souvislosti s archeologickým nálezem a výzkumem, u ostatních případů průzkum zajistíme prostřednictvím partnerské organizace
  • zpracování historického vývoje území nebo historické topografie objektu či parcely