Archeologický výzkum dvora Domu pánů z Lipé - Schwanzova paláce na nám. Svobody č. 17 v Brně
V souvislosti s kompletní rekonstrukcí a přestavbou někdejšího "Schwanzova paláce", zvaného též "Dům pánů z Lipé" v Brně zahájili koncem měsíce září pracovníci společnosti ARCHAIA archeologický výzkum v prostoru dvora ... .
Poslední aktualizace 4.11.2000 ... Download tiskové zprávy: ve formátu W97
   
Dokumentace při demolici středověkého domu v Brně na ulici Františkánská 9.
Pracovníci brněnské pobočky společnosti ARCHAIA v uplynulých týdnech provedli částečnou dokumentaci středověkého domu jehož zděné jádro pocházelo patrně ze 13. století. V současnosti dům nenávratně mizí z centra města a zvláště získaná fotodokumentace je poslední připomínkou
této stavby ...
Poslední aktualizace 8.9.2000.
   
Záchranný archeologický výzkum při výstavbě inženýrských sítí v Modřicích na ulici Prusinovského.
Počátkem měsíce srpna ukončili pracovníci brněnské pobočky výzkum na známé archeologické lokalitě. Dokumentovány byly situace z mladší doby kamenné, doby bronzové, železné, ale i nálezy ze středověku a novověku ...
Poslední aktualizace 8.9.2000.
   
Archeologický výzkum v prostoru Velkého Špalíčku v Brně.
V průběhu letošního roku provádí pracovníci brněnské pobočky záchranný archeologický výzkum, který těsně předchází jednotlivým etapám výstavby "Obchodní galerie Velký špalíček". Během měsíců září a října bude zkoumán prostor domů Domnikánská 5 a 7 ...
Poslední aktualizace 8.9.2000
   
Záchranný archeologický výzkum plochy parkánu na Dómském návrší v Olomouci.
Pracovníci brněnské pobočky provádí předstihový archeologický výzkum, který předcházi stavbě Arcidiecézního muzea v Olomouci. Rozsáhlý výzkum zahájený počátkem července bude pravděpodobně trvat do konce letošního roku. ...
Poslední aktualizace 8.9.2000
   
Dokumentace archeologických situací odkrytých v rámci projektu "Sanace brněnského podzemí".
Brněnské pracoviště společnosti ARCHAIA se již od svého vzniku v roce 1997 systematicky podílí na dokumentaci archeologických situací narušených sondami nebo štolami, které jsou raženy pod současným terénem centra města. V současnosti jsou sledovány práce na Dominikánském náměstí, Náměstí Svobody, bezprostřední okolí někdejšího klášterního komplexu při kostele sv. Tomáše na Moravském Náměstí. ...
Poslední aktualizace 8.9.2000
   
Záchranný archeologický výzkum při výstavbě nové budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny v Brně na Benešově ulici.
Počátkem měsíce července pracovníci brněnské pobočky společnosti ARCHAIA ukončili záchranný výzkum předcházející výstavbě budovy VZP. Nejcennějším archeologickým nálezem učiněným v průběhu výzkumu byl pozůstatek barokního opevnění města, které místy dosahovalo výšky až 5 m ! V současnosti je opevnění zdokumentováno a zbouráno ...
Poslední aktualizace 10.8.2000
   
Zjišťovací archeologický výzkum kostela sv. Mikuláše na Náměstí Svobody v Brně. Poslední aktualizace 12.12.2000
Návštěvníci Náměstí Svobody v centru Brna, mohli v měsících srpnu a září, za dřevěnou ohradou shlédnout archeologický výzkum odhalující základy středověkého kostela sv. Mikuláše, který byl v roce 1870. Výzkum byl realizován v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí a přestavbou náměstí ...
Poslední aktualizace 12.12.2000
   
Archeologický výzkum na náměstí 14. října na Smíchově v Praze 5.
Archeologové pražského ústtředí společnosti Archaia odhalili pár desítek metrů od smíchovské vily Portheimka 6000 let staré doklady osídlení z pozdní doby kamenné. ...
Poslední aktualizace 6.4.2000
   
Slavnostní zahájení sezóny v Archeologickém parku v Liboci. poslední
Dne 20. května občanské sdružení Archaia slavnostně zahájilo sezónu v Archeologickém parku v Liboci. Akce byla pojata jako představení projektů a programů parku a také jako setkání občanů Prahy 6 s jejich místní reprezentací. Program by zahájen krátkým projevem starosty městské části Praha 6 MuDr. Pavla Béma ...
Zpráva ze dne 20.5.2000
   
Záchranný archeologický výzkum v okolí rotundy sv. Longina na Novém Městě pražském.
Rotunda sv. Longina na Novém Městě pražském vypadala v minulosti jinak než jak vypadá dnes. Archeologové společnosti Archaia odhalili několik stavebních fází této jedné z nejstarších pražských sakrálních staveb, ale i pozůstatky přiléhajícího pohřebiště. ...
Poslední aktualizace 11.4.2000