Záchranný archeologický výzkum mezi ulicemi Záběhlická a K prádelně v Praze 10
Výzkum pravěkého sídliště z mladší doby bronzové a reliktů pozdně středověkého a novověkého domu z 15. až 1. poloviny 19. století probíhal do května 2001 ...... .
Poslední aktualizace 22.6.2001