Archeologické objevy v Rokycanech

V říjnu a listopadu 1998 byl v areálu stanice Hasičského záchranného sboru v Rokycanech v Komenského ul. proveden společností Archaia zjištovací archeologický výzkum (vedoucí výzkumu Dr. Pavel Vařeka), který prokázal množství archeologických památek ze 13. století až novověku v prostoru bývalého barokního domu čp. 30/I z 18. století (zbořen v říjnu 1998). Na tento výzkum navázal v listopadu předstihový záchranný archeologický výzkum, jehož cílem je dokumentace a záchrana památek ohrožených plánovanou dostavbou hasičské stanice. Archeologickým odkryvem se podařilo získat množství cenných a naprosto nových informací o minulosti Rokycan. Výzkum odhalil pozůstatky staveb z 15. - 18. století, předchůdců zbořeného domu čp. 30/I. Poskytnul také soubor cenných nálezů, které umožnují detailně nahlédnout do života obyvatel Rokycan v pozdním středověku a časném novověku. K dalším významným objevům se řadí sídlištní horizont ze 13. století, nejstarší archeologický doklad osídlení v historickém jádru města. Největší pozornost vzbudil nález pokladu stříbrných pražských grošů nalezený ve středu 25.11., který byl následujícího dne kompletně odkryt, zdokumentován a vyzdvižen (podle předběžného určení před konzervací se jedná o 79 kusů, převažují groše Václava IV.). Mince uložené v látkovém obalu byly ukryty v mělké jamce vyhloubené v hliněné podlaze domu, který zaniknul v 1. polovině 15. století katastrofálním požárem. Místo úkrytu označené plochým kamenem překryla vrstva spáleniště a majitel si svoje mince v důsledku neznámých událostí již nikdy nevyzvednul. Stříbrné mince tak musely počkat na objevení šest století. V témže týdnu (24.11.) byla v mladší vrstvě nalezena velmi cenná zlatá mince - rýnský zlatý ze 2. poloviny 15. století (ražba císaře Fridricha III.).