Archeologický výzkum v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí Republiky v Praze 1

Na podzim roku 1998 proběhl v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí Republiky v Praze 1 archeologický výzkum (vedoucí výzkumu – Mgr. Michal Ernée).

Před rozsáhlou výstavbou komplexu bude na základě těchto zjištění proveden velkoplošný archeologický Pracovníci společnosti Archaia zde zjišťovali rozsah a důležitost archeologických památek dochovaných na několikahektarové ploše kasáren, jež má být v blízké budoucnosti zastavěna moderním komplexem s prostorami administrativního, obchodního ale i kulturního využití. Kasárna Jiřího z Poděbrad vyrostla postupně v 19. století, kdy nahradila Josefem II. zrušený barokní kapucínský klášter, postavený na místě gotického špitálu.Největším překvapením, které zjišťovací výzkum přinesl, byl objev pozůstatků osídlení ze 13. století zachycených takřka na celé ploše kasáren.
Odkryté relikty zděných staveb, odpadních jam, plotů a i doklady nejrůznějších terénních úprav dokumentují rozmanitý život této části Nového Města ve 14. - 16. století. Převážnou většinu nalezených předmětů tvoří střepy keramických nádob, zvířecí kosti, ale například i zlomky gotických a renesančních kamnových kachlů. K zajímavějším nálezům patří několik mincí a hliněná dětská hračka - figurka koníka s umně modelovaným sedlem.